Handledning


En hälsosam arbetsplats där alla mår bra är vad dom flesta strävar efter men få som uppnår. Som chef eller arbetsledare kan det vara svårt att se de tecken då arbetskulturen börjar falla.

Är ironi och galghumor ett sätt för personalen att orka?


Jag kan hjälpa er att vidta åtgärder för att motverka stress, konfliker och psykisk ohälsa hos personalen. Främst genom handledning men även workshops och föreläsningar.


Handledning kan se ut på flera olika sätt, antingen i grupp eller enskilt. En större konflikt kan behöva processhandledning som sträcker sig over en längre tid med regelbundna möten där tankar kring värden, normer och mål formuleras.Om ni drabbas av till exempel arbetsplatsolyckor, plötsliga dödsfall, allvarliga konflikter, hot och våld, erbjuder jag krishantering dygnet runt.


Vill ni att jag kommer till någon av era arbetsplatsträffar och ger en föreläsning kring ex. kommunikation, konflikter eller något annat ämne kring personalhälsa med  uppföljande övningar där syftet kan vara att våga träda ur sin comfortzon och vara trygg i det.


Jag använder Transaktions analysens verktyg som en röd tråd i mitt arbete. Det är ett enkelt lättförståeligt redskap som alla kan förstå. Där era behov sätts som tydliga mål!Välkomna att höra av er!


info@samtalochutveckling.se

Tel 070-9670740


Beate Andersson

Copyright © All Rights Reserved