Terapi

Om mig!

Jag heter Beate Andersson och är  certifierad samtalsterapeut  som är godkänd av de internationella branchorganisationerna ICF och EATA. Hösten 2015 påbörjade jag en CTA ubildning som innebär fördjupning och bredd inom ämnet.

Jag har arbetat med  människor genom livet och stundtals saknat viktiga " verktyg " för att göra mitt jobb komplett.  De har jag nu och jag vill dela med mig.  Genom att arbeta som terapeut vill jag hjälpa människor att förändra och berika sitt liv.

Du kan inte ändra på någon annan men du kan ta ansvar för dig själv och göra de förändringar som krävs för att ditt liv skall bli komplett.

Jag erbjuder enskild terapi, parterapi och gruppterapi.


På arbetsplatser erjuder jag: Handledning, föreläsning och workshops.

Jag finns i Lund vid Mårtenstorget men kan även ha samtal via telefon eller skype. I vissa fall då min klient har svårt att lämna hemmet kan jag göra hembesök men den första gången sker alltid på Hälsans hus. Du kan kontakta mig genom mail:info@samtalochutveckling.se

eller ring 070-9670740Jag är utbildad och arbetar utifrån Transaktionsanalysens riktlinjer.

Eric Berne skapade teorin om Transaktionsanalys som ett sätt att förklara mänskligt beteende.  Bernes teori om Transaktions analysen baserades på idéer från Freud men skiljer sig på flera olika punkter.  Freudianska psykoterapeuter fokuserar på samtalsterapi som ett sätt att få insikt i deras patientens personligheter.  Berne trodde att insikten kan bättre upptäckas genom att analysera klientens sociala transaktioner .

Som terapeut inom den här modellen arbetar jag kognetivt, regressivt och genom kommunikationsanalys.

I många länder är TA legitimationsgrundande som teori (dock ej i Sverige) och flera europeiska universitet erbjuder till exempel masters-utbildningar i TA. De tidiga beslut som barnet tar, som ett gensvar på sin tidiga miljö får ofta livsavgörande konsekvenser på gott och ont. Sådana beslut blir ofta omedvetna när vi vuxit upp, men fortsätter att styra oss. Genom att de en gång har beslutats av oss, kan man även ändra dessa beslut.Copyright © All Rights Reserved